نمایش دادن همه 15 نتیجه

آستری مخصوص بتونه کد 650

 

 • فام رنگ : سفید
 • نوع رنگ : رنگ روغنی آلکیدی
 • وزن :
 • حجم :
 • موارد مصرف : رنگ تزئینی ساختمانی و نیمه صنعتی
 • کاربرد : رنگ آمیزی سطوح گچی، بتون، فلز و چوب
 • حلال رقیق کننده : تینر روغنی و بنزین
 • بسته بندی : قوطی فلزی

پوشرنگ زیرین

 

 • فام رنگ :
 • نوع رنگ : پوشرنگ زیرین
 • وزن :
 • حجم :
 • موارد مصرف : رنگ ساختمانی و فلز
 • کاربرد : رنگ آمیزی سطوح
 • حلال رقیق کننده : تینر روغنی و بنزین
 • بسته بندی : قوطی فلزی

رنگ رویه روغنی براق

 

 • فام رنگ : در توضیحات موجود میباشد
 • نوع محصول : رنگ براق
 • وزن :
 • کاربرد :رنگ تزئینی ساختمانی و نیمه صنعتی ، رنگ آمیزی سطوح گچی، بتون، فلز و چوب
 • حلال رقیق کننده :تینر روغنی
 • بسته بندی : ربعی ، نیمی ، کوارت ، گالن ، حلب (20 کوارتی)

رنگ رویه روغنی مات

 

 • فام رنگ : سفید مات
 • نوع رنگ : رنگ روغنی آلکیدی
 • وزن :
 • حجم :
 • موارد مصرف : رنگ تزئینی ساختمانی و نیمه صنعتی
 • کاربرد : رنگ آمیزی سطوح گچی، بتون، فلز و چوب
 • حلال رقیق کننده : تینر روغنی و بنزین
 • بسته بندی : قوطی فلزی

ضد زنگ قرمز اخرایی صنعتی

 

 • فام رنگ :
 • نوع رنگ : ضد زنگ آلکیدی
 • وزن :
 • حجم :
 • موارد مصرف : رنگ ساختمانی و فلز
 • کاربرد : رنگ آمیزی سطوح  فلز
 • حلال رقیق کننده : تینر روغنی و بنزین
 • بسته بندی : قوطی فلزی
مكان گيرنده

مات کننده (020)

 

 • فام رنگ :
 • نوع رنگ : روغنی مات 
 • وزن :نیمی ، کوارت
 • حجم :
 • موارد مصرف :
 • کاربرد :
 • حلال رقیق کننده : 
 • بسته بندی : قوطی